Privacy


Privacyverklaring Stichting TSO Stap Vooruit

Stichting TSO Stap Vooruit, gevestigd aan p/a Bosweg 48 6822 LT Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.tsostapvooruit.nl
info@tsostapvooruit.nl
p/a Bosweg 48
6822 LT Arnhem
+31 6 81519319

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting TSO Stap Vooruit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een

overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Ouder(s):

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Kind(eren):

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting TSO Stap Vooruit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uw kind:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Om gegevens van personen jonger dan 16 jaar op te slaan, is toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) nodig. De Stichting TSO Stap Vooruit slaat alleen die gegevens op, die gevraagd worden op het inschrijfformulier van het kind. Dit zijn ook de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoer van de TSO. Andere gegevens zullen in geen enkel geval opgeslagen worden.

 • Gezondheid

Wij verwerken informatie over de gezondheid van uw kind, allergieƫn en medicijngebruik, alleen indien dit relevant is voor de uitvoering van de TSO en u hier toestemming voor geeft.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting TSO Stap Vooruit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen, hier valt onder:
  • Het registreren van uw kind
  • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Wij verwerken gegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting TSO Stap Vooruit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk noodzakelijk. Deze gegevens worden vernietigd zodra de wettelijke bewaartermijn verloopt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting TSO Stap Vooruit maakt gebruik van administratiesoftware van Proles Software BV te Amersfoort. Om het niveau van privacy dat wij u willen garanderen na te streven hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten. De Stichting TSO Stap Vooruit deelt verder alleen gegevens met derden indien dat wettelijk verplicht is. Er worden geen gegevens verkocht aan derden om commerciƫle redenen.

Website en Cookies

Stichting TSO Stap Vooruit maakt op haar website gebruik van Cookies om de website goed en snel in te laden. Er wordt geen gebruik gemaakt van Cookies waarin persoonsgegevens opgeslagen worden. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van ‘Tracking-Cookies’; Cookies die gebruikt worden om surfgedrag op en/of buiten de site monitoren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting TSO Stap Vooruit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tsostapvooruit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting TSO Stap Vooruit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting TSO Stap Vooruit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle papieren gegevens worden opgeslagen in dossierkasten waar een slot op zit. Alle digitale gegevens zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord en worden met versleuteling naar de verwerker verzonden en opgevraagd. Computers en telefoons zijn met virus- en malwarebeveiliging uitgerust. Persoonsgegevens zijn alleen in te zien door het stichtingsbestuur van Stichting TSO Stap Vooruit. Het bestuur zal jaarlijks bekijken of de beveiliging van privacy voldoende is en wanneer nodig extra maatregelen treffen om de privacy te beschermen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie via telefoon of info@tsostapvooruit.nl.