Wijziging bestuur/coördinatie bauerstraat


Beste ouders,

Binnen de stichting TSO Stap Vooruit gaat het een en ander veranderen. Tot onze spijt heeft Pia moeten mededelen dat zij haar functie als bestuurslid en coördinator binnen onze stichting per 1 april zal beëindigen.
De afgelopen jaren heeft zij de TSO op de Bauerstraat op succesvolle wijze in goede banen geleid.
Wij willen haar hiervoor natuurlijk bedanken en onze waardering uitspreken over de manier waarop zij dat heeft gedaan.
Gelukkig blijft zij wel als vrijwilliger bij de TSO betrokken.

Voorlopig zullen Rita op de vrijdag en Thea op de andere dagen de TSO op de bauerstraat waarnemen en coördineren. Voor u als ouders zal Thea het aanspreekpunt zijn. Ze is te bereiken op het telefoonnummer 06 815 193 19.

Voor de kinderen van de bauerstraat en de gehele TSO op de Eduard van Beinumlaan zullen deze wijzigingen geen gevolgen hebben.

De voorzittersrol binnen de Stichting TSO Stap Vooruit zal overgenomen worden door Eric Derksen. Hij zal op de achtergrond actief zijn en ondersteuning bieden waar nodig.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons telefonisch of per mail (info@tsostapvooruit.nl) bereiken.
Met vriendelijke groet,
Rita van Silfhout (tel: 06 475 63 401)
Thea Hoogveldt (tel: 06 815 193 19)