Over ons


Stichting TSO Stap Vooruit is opgericht om het overblijven op de Pieter Brueghelschool in Arnhem te verzorgen. De Stichting TSO Stap Vooruit wordt bestuurd door Thea Hoogveldt, Rita van Silfhout. De dames zijn al vele jaren als overblijfkracht en coördinator actief en hebben dus al een geruime tijd ervaring in het verzorgen van de tussenschoolse opvang.

Samen met vrijwilligers verzorgen zij het overblijven. Onze vrijwilligers zijn zeer bevlogen krijgen periodiek cursussen om hun omgang met kinderen te verbeteren aangeboden. Een groot deel van onze vaste overblijfkrachten heeft een kinder-EHBO-diploma.