Over ons


Stichting TSO Stap Vooruit is opgericht om het overblijven op de Pieter Brueghelschool in Arnhem te verzorgen. De Stichting TSO Stap Vooruit wordt bestuurd door Thea Hoogveldt, Rita van Silfhout en Ria Buurman. De dames zijn al vele jaren als overblijfkracht en coördinator actief en hebben dus al een geruime tijd ervaring in het verzorgen van de tussenschoolse opvang.

Samen met vrijwilligers verzorgen zij het overblijven. Onze vrijwilligers krijgen periodiek cursussen aangeboden. Tevens heeft een groot deel van onze vaste krachten een kinder-EHBO-diploma.