Notulen 18 juli 2016


Vergadering 18 juli 2016.

1. Opening
Eric opent om 13.15 uur, in het bijzijn van het voltallige bestuur van TSO, de vergadering.

2. Communicatieverbetering (algemeen)
Eric vertelt dat de communicatie verbetert moet worden. Van beide kanten. Door de gebrekkige informatievoorziening wordt er vaak achter de rug van coördinator/bestuur om, zaken groter gemaakt dan ze zijn. Er wordt van een mug een olifant gemaakt, terwijl de mug er in feite niet eens is. Ria meldt dat ze klaar is met al het ‘geroddel  en geklets’.

Hoe gaan we communicatie nu verbeteren? Met behulp van onderstaande punten:

Mededelingen (Via Ria en op de website)
Ria meldt eventuele mededelingen zoals altijd om 11.45 uur. Deze mededelingen komen ook op de eigen website te staan onder een persoonlijke login: www.tsostapvooruit.nl  -> login medewerkers -> wachtwoord: TSO2016. Let op! Deze inlog is alleen toegankelijk voor de overblijfkrachten. Het wachtwoord mag niet gedeeld worden! Op deze pagina komt een agenda en andere mededelingen. De verantwoordelijkheid voor lezen mededelingen ligt bij de overblijfkracht.

Tevens meldt Eric dat Ria is toegetreden tot het bestuur. Ze weet dus overal van af.

Regelmatiger vergaderen
In het nieuwe schooljaar gaan we vaker vergadering. Zo vaak als nodig is. We beginnen om de 1 a 1,5 maand.

Bij vragen/conflicten naar Ria
Wanneer je een vraag (probleem) hebt dan is Ria het eerste aanspreekpunt. Bespreek het eerst met haar. Kom je er samen niet uit, dan kun je altijd nog Eric erbij betrekken.

3. Financiële situatie
Eric vertelt dat de Stichting financieel gezond is, maar dat er continue op de uitgaven gelet wordt. Sinds 2014 nieuwe wetgeving over besteding geld. Uitjes en andere luxe in principe niet meer mogelijk, alleen met strenge regels: Maximaal 150 euro per overblijfkracht per maand te besteden (wettelijk gezien), primair voor uitbetaling vergoeding, hierna volgen cursussen. Vergaderingen mogen niet worden uitbetaald, heeft ook nooit gemogen.

4. Kinder-EHBO/cursussen
Nieuwe cursus voor Sydney, Ingeborg en Anja (Bauerstraat). Elmas en Nihaila hebben EHBO gehad maar deze laten verlopen. Vanaf nu wordt er ook een contract afgesloten als je een cursus volgt. Wanneer je binnen een jaar weggaat, betaal je het cursusgeld retour. Er moet een EHBO-er vanaf het eerste moment buiten aanwezig zijn. Voor de EHBO-ers komt een kenmerk. Mogelijkheid is andere kleur hes. Naast de EHBO worden er aankomend jaar ook basiscursussen o.a.: Basiscursus Overblijfkracht aangeboden. Ria meldt dat er ook een EHBO-tas op het plein (buiten in de kast) komt te staan.

5.Speelgoed
Het basisspeelgoed (Rita legt uit wat daaronder wordt verstaan) wordt geïnventariseerd, waar nodig aangevuld, gerepareerd of vervangen. Tevens komt er een geluidsbox waar kinderen op muziek kunnen dansen. Als er verder nog leuke ideeën zijn, laat het Ria weten zodat ze dit met het bestuur kan bespreken.

6. Praktische zaken

koffiedrinken
Het ‘koffielokaal’ wordt aankomend jaar omgebouwd naar Robotica-lokaal. Dit betekent dat er een nieuwe verzamelplek komt. Waarschijnlijk de hal beneden in het hoofdgebouw.

Proef overblijfschema
Na een korte discussie komen we allen tot de conclusie dat er hierover nog geen gefundeerde beslissing te nemen is. Ria vraagt iedereen haar een berichtje te sturen. Niet wat fout is, maar wat beter kan.

7. Uitje
Ria benadrukt dat de reactie op het geplande uitje niet goed was. Er was veel commentaar omdat het ‘kort dag ‘ is. Het is echter nu eenmaal moeilijk alle agenda’s gematched te krijgen. Het is ook geen verplichting. Kortom: wie wil en kan is welkom. Kan je niet dan even goede vrienden.

8. Klassenindeling
Ria leest de voorlopige klassenindeling voor. Zodra deze definitief is komt die op de website te staan.

9. Vaststellen volgende vergadering
3 oktober 13.00 uur

10. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

Wat verder nog ter tafel kwam:

De rol van Jeroen
Jeroen is gewoon vrijwilliger, maar helpt waar nodig met formulieren etc.

Gevoel van controle door Ria in de klas
Ria heeft bij een aantal klassen meegekeken. Aantal overblijfkrachten zagen dit als directe aanval dus Ria is ermee gestopt. Insteek was echter nooit controle, maar meekijken.