Nieuwsbrief ouders


logoNIEUWS

Op deze pagina zullen we regelmatig nieuwtjes en wetenswaardigheden plaatsen over de Tussenschoolse Opvang Stichting Stap Vooruit. Heeft u zelf een vraag of opmerking stuur dan gerust een e-mail naar tsostapvooruit@gmail.com

 

November 2018
In navolging van de leerkrachten, heeft een kleine groep vrijwilligers de kanjertraining gevolgd. De bedoeling is dat op korte termijn alle vrijwilligers de “kanjertaal” spreken. Naar een vervolgtraining wordt op het moment gekeken.

Oktober 2018
Onze vrijwilligers hebben ook dit jaar hun kennis van kinder-EHBO opgefrist en het jaarlijkse herhalingsexamen behaald.

Oktober 2016
Onlangs hebben 11 vrijwilligers, met succes, de cursus kinder EHBO afgerond. Tijdens de overblijfmomenten garanderen wij altijd dat er voldoende EHBO-ers op het plein aanwezig zijn.

TSO aanwezig op informatieavond
Wij zijn aanwezig op de aankomende informatieavond (dinsdag 20 september a.s.). Hier kunt u informatie verkrijgen en vragen stellen over de Tussenschoolse Opvang.

Juli 2016
Op de locatie Bauerstraat zijn we onlangs een proef gestart met een nieuw rooster. Doel van deze proef is erachter te komen of we met dit rooster meer rust op het plein creëren voor zowel de kinderen als de overblijfkrachten. Er is meer speelruimte op het plein gecreëerd en tevens wordt er in de klassen meer met elkaar gespeeld d.m.v. kleine spelletjes. De proefperiode loopt door tot de zomervakantie (22 juli), waarna er een evaluatie volgt.  Daarna beslissen we of we dit nieuwe rooster definitief gaan invoeren, of dat we teruggaan naar het vorige rooster.


April 2016
Verklaring Omtrent het Gedrag.

Wat is een VOG? Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een persoon. Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht. U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. Al onze medewerkers en vrijwilligers hebben een positief VOG.