Geen categorie


Vergadering 18 juli 2016. 1. Opening Eric opent om 13.15 uur, in het bijzijn van het voltallige bestuur van TSO, de vergadering. 2. Communicatieverbetering (algemeen) Eric vertelt dat de communicatie verbetert moet worden. Van beide kanten. Door de gebrekkige informatievoorziening wordt er vaak achter de rug van co√∂rdinator/bestuur om, zaken […]

Notulen 18 juli 2016