Aanmelding/Wijziging


U dient uw kind voor het overblijven voor zowel een abonnement als voor incidenteel overblijven altijd door middel van het aanmeldingsformulier aan te melden. Dit formulier dient u zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee weken na de eerste opvangdag in te leveren.

Download hier het aanmeldingsformulier

Wilt u dat wij een extra persoon registreren die wij mogen bereiken bij een calamiteit, dan kan dat met onderstaand formulier.

Download hier het formulier voor een extra contactpersoon

Voor het wijzigen van het abonnement van uw kind dient u een wijzigingsformulier in te vullen. Dit formulier dient u zo snel mogelijk in te leveren op de locatie in de TSO-brievenbus.

Download hier het wijzigingsformulier

Voor alle informatie over het overblijven kunt u kijken in ons informatieboekje.

Download hier het informatieboekje

Ook zijn de formulieren voor het het verlenen, intrekken of wijzigen van de machtiging tot automatische incasso los te downloaden:

Download hier de SEPA-incassoformulieren