Welkom op de TSO Stap Vooruit website!

Vanaf 2009 heeft TSO Stap Vooruit de Tussenschoolse Opvang op de Pieter Brueghelschool in Arnhem verzorgd. Per 1 februari 2022 is onze dienstverlening gestopt. Een groot aantal van onze vrijwilligers is vele jaren actief geweest om de
middagpauze op een leuke manier aan te kleden. Wij en zij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen, maar danken bovenal de kinderen voor de mooie momenten die wij met hen beleefd hebben.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brief die zowel via school als per e-mail naar u gezonden is. Heeft u nog vragen? U kunt contact met ons opnemen via de e-mail: info@tsostapvooruit.nl.